Search

Informatie

Geschiedenis de Aquarel

Samenwerkingsschool de Aquarel is 1 augustus 2007 ontstaan door een fusie van CBS de Regenboog en OBS ’t Prisma. De beide scholen zaten al jaren onder één dak, samen met dorpshuis ’t Spectrum. In november 2006 heeft een draagvlakonderzoek plaatsgevonden. Bij beide oudergroepen en teams bleek een breed draagvlak voor een fusie van de beide scholen. In rap tempo heeft zich vervolgens het fusie-onderzoek voltrokken en in juni 2007 zijn de resultaten van het fusie-onderzoek aan de beide besturen voorgelegd. Op 1 augustus 2007 was de fusie een feit.

Samenwerkingsschool de Aquarel is een bijzondere school. Zowel kinderen met een openbare als een christelijke levensovertuiging bezoeken de school en hiermee wordt rekening gehouden in het lesprogramma. Hoe dit inhoudelijk is geregeld kunt u lezen bij de informatie over levensbeschouwing.